جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان اصفهان

city
   
 
    • : هرگونه محاسبه حقوق دولتی معادن برابر استخراج واقعی مطابق با تبصره 7 ماده 14 قانون معادن فقط مربوط به موارد خارج از ید موضوع ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن بوده و قابل بررسی و طرح در شورای معادن(وفق بند ت تبصره 3 ماده 12 ) میباشد
مجموع بازدیدها : 3,528,227
تعداد بازدید امروز : 2,972
آخرین به روزرسانی : 21:03  1398/04/30