جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان اصفهان (آزمایشی)

city
   
 
  • کارشناسان اداره نظارت و بازرسی

   کارشناسان اداره نظارت و بازرسی

   اداره نظارت و بازرسی

   تصویر 

   سید مهدی فقیه ایمانی

   کارشناس مسئول بازرسی برکالا

    

    

    

    

    

    


    اداره نظارت و بازرسی

   تصویر 

   عبدالحسین وکیلی

   کارشناس بازرسی

    

    

    

    

    

    


    اداره نظارت و بازرسی

   تصویر 

   پیام آخوندی

   کارشناس بازرسی

    

    

    

    

    

    


    اداره نظارت و بازرسی

   تصویر 

   اکبر عادلمرام

   کارشناس مسئول نظارت بر خدمات

    

    

    

    

    

    


    اداره نظارت و بازرسی

   تصویر 

   سید ضیاء هاشمی فشارکی

   کارشناس بازرسی

    

    

    

    

    

    


    اداره نظارت و بازرسی

   تصویر 

   محمد صناعی

   کارشناس بازرسی

    

    

مجموع بازدیدها : 3,362,223
تعداد بازدید امروز : 1,342
آخرین به روزرسانی : 09:02  1398/02/31