جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان اصفهان (آزمایشی)

city
   
 
  • کارشناسان اداره امور معادن

   کارشناسان اداره امور معادن

   اداره امور معادن

   تلفن مستقیم

   داخلی

   تصویر 

   سعید عابدی کوپائی

   کارشناس مسئول اکتشاف

    -

   3238

    

    

   اداره امور معادن

   تلفن مستقیم

   داخلی

   تصویر 

   محمد حسین صفی قلی

   کارشناس مسئول بهره برداری معادن

    -

   3264

    

   اداره امور معادن

   تلفن مستقیم

   داخلی

   تصویر 

   شهرام مبصر

   کارشناس مسئول نظارت بر معادن

    -

   3204

    

   اداره امور معادن

   تلفن مستقیم

   داخلی

   تصویر 

   حسین دهقانی

   کارشناس اکتشاف

    -

   3250

    

   اداره امور معادن

   تلفن مستقیم

   داخلی

   تصویر 

   جمشاد یوسف زاده

   کارشناس اکتشاف

    -

   3293

    

   اداره امور معادن

   تلفن مستقیم

   داخلی

   تصویر 

   علی قادری

   کارشناس بهره برداری معادن

    -

   3271

    

   اداره امور معادن

   تلفن مستقیم

   داخلی

   تصویر 

   نصرالله درویشی

   کارشناس بهره برداری معادن

    -

   3260

    

   اداره امور معادن

   تلفن مستقیم

   داخلی

   تصویر 

   فریدون هدایت

   کارشناس نظارت بر معادن

    -

   3268

    

   اداره امور معادن

   تلفن مستقیم

   داخلی

   تصویر 

   حمید حبیبی

   کارشناس نظارت بر معادن

    -

   3247

    

مجموع بازدیدها : 3,362,239
تعداد بازدید امروز : 1,358
آخرین به روزرسانی : 09:02  1398/02/31