X
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ ۲۳:۲۱ تعداد بازدید: ۱۱۱۷
طبقه بندی: پرسش و پاسخ آسان
چچ

مراحل صدور جواز تاسیس واحد صنعتی چیست ؟

الف- انجام بررسی ، مطالعه و ارزیابی فعالیت صنعتی مورد نظر توسط سرمایه گذار به منظور انتخاب نوع فعالیت صنعتی و محل اجرای آن .

ب- مراجعه به سایت زیر و ارائه درخواست اینترنتی به همراه طرح توجیهی از طریق سامانه صدور مجوزهای صنعتی و معدنی به سازمانwww.behinyab.ir  توسط متقاضی .

پ- بررسی درخواست متقاضی و ( در صورت نیاز ) صدور استعلامهای مربوطه به منظور بررسی امکان صدور جواز تاسیس مورد نظر .

د= تهیه سایر مدارک لازم ( کپی شناسنامه و کارت ملی شخصی حقیقی یا آگهی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و . . . ) و ارائه آن به سازمان .

ر- بررسی طرح توجیهی توسط کارشناسان سازمان و تطبیق آن با ضوابط مربوطه ظرف مدت یک هفته .

ز- تائید درخواست توسط رئیس اداره و معاون برنامه ریزی سازمان و ارجاع درخواست به مامور مالی
صنعت، معدن و تجارت .

ن- صدور معرفی نامه دارایی جهت پرداخت مبلغی بابت  مالیات بر اساس مصوبه شماره 5002 وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط متقاضی .

و- پرداخت مبلغ معادل نیم در هزار سرمایه گذاری ثابت طرح بر طبق مصوبه شماره 9

ه- ارائه فیش های پرداختی به امور مالی .

ی- صدور جواز تاسیس توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

No Cache
Generate time: 0.95812257130941
Query time: 0.26166407267253