X
یکشنبه, ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ ۰۹:۳۹ ۳۰۳۰
چچ

کارشناسان اداره آموزش ، پژوهش و فناوری

اداره آموزش ، پژوهش و فناوری

تصویر 

مسعود مطلبی

کارشناس صدور جواز پژوهشی

 

 

 

 

 

 


اداره آموزش ، پژوهش و فناوری

تصویر 

مهران ابطحی

کارشناس تحقیق ، توسعه و فناوری

 

 

 

 

 

 


اداره آموزش ، پژوهش و فناوری

تصویر 

مجید فروغی

کارشناس خدمات فنی و مهندسی

 

 

 

 

 

 


اداره آموزش ، پژوهش و فناوری

تصویر 

محمد کریمی

کارشناس آموزش

 

 

 

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب کارشناسان