X
فهرست پرسش های متداول
 • آیا ظرفیت تولید را می توان افزایش داد ؟

  بله ، ضمنا برای دارنده پروانه بهره برداری که نسبت به افزایش ظرفیت یا تولید محصولات جدید اقدام نموده است ، مشروط به رعایت شرایط و ضوابط ، جواز تاسیس طرح و توسعه صادر می گردد .

 • شرایط ابطال پروانه بهره برداری چیست ؟

  الف – واحدهایی که فاقد امکانات تولید از قبیل مکان ، ماشین آلات و یا سایر عوامل اصلی تولید باشند و نتوان آنها را بعنوان یک واحد و کارگاه فعال تولیدی شناسایی و تلقی نمود .

  ب- با درخواست کتبی دارندگان پروانه بهره برداری .

 • آیا امکان تغییر نام پروانه بهره برداری وجود دارد ؟

  بله ، در کلیه موارد تغییر نام با تنظیم صلح نامه امکان پذیر است .

  - تغییر نام شرکتها : با دریافت آگهی تغییر نام روزنامه رسمی نام جدید بصورت ظهرنویسی در پروانه بهره برداری درج می گردد .

  - تغییر نام مالکیت واحد صنعتی : با دریافت مدارک رسمی محضری مبنی بر انتقال واحد صنعتی ( بویژه زمین و ساختمان ) نام خریدار جدید در پروانه بهره برداری بصورت ظهرنویسی درج می گردد .

  - در صورت استیجاری بودن محل فعالیت ارائه سند اجاره رسمی الزامی است .

  ( لازم بذکر است که بندهای فوق الاشاره برای دارندگان کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی نیز قابل اجرا می باشد )

 • چه واحدهایی میتوانند پروانه بهره برداری دریافت نمایند ؟

  کلیه واحدهای صنعتی که اقدام به نصب ماشین آلات خط تولید ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند ، اعم از اینکه دارای جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس باشند یا نباشند با رعایت ضوابط ، میتوانند این پروانه را دریافت نمایند .

 • مراحل صدور پروانه بهره برداری چگونه میباشد ؟

  ماده ۷: پس از اتمام مراحل احداث و تولید آزمایشی، بازدید و ظرفیت سنجی توسط سازمان انجام می شود و در صورت ارائه گواهی های لازم و رعایت شرایط مندرج در جواز تاسیس، پروانه بهره برداری حسب مورد برای شخص حقیقی یا حقوقی صادر می شود.

  ماده ۸: در صورتی که بخشی از ظرفیت تولید شامل برخی از خطوط یا مراحل تولید آماده بهره برداری باشد پروانه بهره برداری صادر می شود. جواز تاسیس در این موارد ابطال نشده و تابع ضوابط جاری جواز تاسیس خواهد بود.

  ماده ۹: صدور پروانه بهره برداری بر اساس ماده ۱۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا موکول به تایید محل استقرار واحد توسط سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
  تبصره: بر اساس ماده ۷ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری های صنعتی چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست طی یک ماه به استعلام های صدور پروانه بهره برداری پاسخ ندهد سازمان ها موظف هستند نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام کنند.

  ماده ۱۰: صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی که در محل استیجاری با حداقل اجاره یکساله مستقر هستند بلامانع است.
  تبصره: قرارداد اجاره می بایست دارای کد رهگیری از سامانه املاک و مستغلات بوده و یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

  ماده ۱۱: برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به افزایش ظرفیت موجود و یا تولید محصولات جدید اقدام کرده اند پروانه بهره برداری جدید صادر و جایگزین پروانه قبلی می گردد.
  تبصره ۱: عبارت "این پروانه جایگزین پروانه بهره برداری شماره... مورخ... گردیده است" باید در پروانه جدید درج گردد.
  تبصره ۲: در صورت رعایت مفاد ذیل ماده ۳ صدور پروانه بهره برداری جدید برای واحدهای موضوع تبصره مزبور بلامانع است.
  تبصره ۳: صدور پروانه بهره برداری برای واحدهایی که قبل از ابلاغ هر یک از این محدودیت ها ایجاد شدند بلامانع است.

  ماده ۱۲: برای واحدهای فعال صنعتی فاقد جواز تاسیس در صورت درخواست متقاضی و با رعایت مقررات این دستورالعمل پروانه بهره برداری صادر می گردد.

  ماده ۱۳: صدور پروانه بهره برداری برای صنایع نوین یا صنعت سبز که قبل از تاریخ ۱۸ مرداد ۸۸ در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران احداث و آماده بهره برداری شده اند بر اساس بند ۸ مصوبه شماره ۹۹۷۵۷ مورخ ۱۸ مرداد ۸۸ هیات وزیران بلامانع است. تبصره: احراز سابقه فعالیت واحدهای مزبور منوط به ارائه مستندات پرداخت مالیات یا حق بیمه کارکنان از مراجع ذیربط است.

  ماده ۱۴: ظرفیت تولید واحد صنعتی بر اساس توان ماشین آلات نصب شده برای سه شیفت ۶ هزار ساعت در سال محاسبه می شود و در مواردی که به دلیل ماهیت صنعت استمرار تولید ضرورت داشته باشد ظرفیت بر اساس ۸ هزار ساعت در سال محاسبه می شود.
  تبصره: اصلاح ظرفیت پروانه بهره برداری واحدهای موجود بر اساس ضوابط این دستورالعمل بلامانع است.

  ماده ۱۵: اطلاعات درج شده در پروانه بهره برداری عبارتند از شناسه کسب و کار، تاریخ صدور و شماره ثبت دبیرخانه، نام و شناسه شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه، فهرست و ظرفیت محصولات، سرمایه و اشتغال موجود

  ماده ۱۶: تغییر نام دارنده پروانه بهره برداری بر اساس درخواست متقاضی و ارائه گواهی رسمی بلامانع است.

  ماده ۱۷: تولید بدون کارخانه با رعایت ضوابط این دستورالعمل و دریافت شناسه کسب و کار رسمیت می یابد.

  ماده ۱۸: صدور مجوزهای مطرح شده در این دستورالعمل از طریق سامانه بهین یاب انجام می شود و هر گونه توضیح و تغییر به صورت دستی در مجوزهای صادره ممنوع است.

  ماده ۱۹: هزینه صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و تمدید جواز تاسیس بر اساس قوانین و مقررات دریافت می شود.

  ماده ۲۰: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بسته به مورد با معاونت برنامه ریزی، معاونت امور صنایع  با معاونت امور معادن و صنایع معدنی خواهد بود و هر گونه تغییر در دستورالعمل با پیشنهاد مشترک معاونان مذکور و تایید وزیر صنعت معدن و تجارت صورت می پذیرد.

  ماده ۲۱: این دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۱۲ تبصره تهیه و به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ جایگزین دستورالعمل و ابلاغیه های مرتبط پیشین می شود.

   

 • مراحل و مدارک گواهینامه اکتشاف چیست ؟

  الف- انجام عملیات اکتشاف توسط متقاضی بر اساس طرح تصویب شده .

  ب- ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف و درخواست اعزام کارشناس توسط متقاضی .

  د- اعزام کارشناسان و اظهار نظر در مورد کفایت عملیات اکتشاف .

  و- بررسی گزارش کارشناس و سایر مدارک ارائه شده توسط متقاضی در کمیسیون گواهینامه اکتشاف .

  ی- صدور گواهینامه اکتشاف در صورت تائید کمیسیون و ابلاغ به متقاضی .

 • اقدامات اجرایی در صدور جواز تاسیس چه اقداماتی هستند ؟

  1- خرید زمین :
  -متقاضیان میتوانند با ارائه جواز تاسیس به شرکت شهرکهای صنعتی استان یا مناطق ویژه اقتصادی زمین مورد نظر خود را خریداری نمایند.
  -چناچه امکان استقرار طرح در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه وجود نداشته باشد متقاضیان می توانند درخواست اجرای طرح را درخارج از این مناطق داشته باشند و به دو صورت زیر عمل نمایند :

  الف – معرفی از سوی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان به امور اراضی شهرستان مربوطه جهت اخذ زمین .

  ب- داشتن زمین شخصی دارای سند مالکیت ، همراه با استعلام محیط زیست و تغییر کاربری به صنعتی .

  2 - اخذ پروانه ساختمان :
  پروانه ساختمان برای طرحهای داخل شهرکهای صنعتی از طریق شهرک صنعتی مربوطه و برای طرحهای دیگر از طریق بخشداری و یا شهرداری منطقه صادر میگردد .


  3 - تامین آب ، برق و گاز :
  از طریق شهرکهای صنعتی و یا مراجعه به سازمان آب و فاضلاب و شرکت برق و گاز  منطقه قابل تامین می باشد

 • آیا امکان تغییر نام جواز تاسیس وجود دارد ؟

  بله ، در کلیه موارد با ارائه صلح نامه و یا گواهی امضاء طبق مفاد دستورالعمل صدور جواز تاسیس ، تغییر نام امکا پذیر است .

 • مراحل و مدراک دریافت پروانه اکتشاف چیست ؟

  الف- دریافت فرم درخواست صدور پروانه و سه برگ نقشه توپوگرافی به مقیاس 250000 از منطقه مورد نظر .

  ب- ترسیم دقیق محدوده درخواستی برروی نقشه ها توسط متقاضی در راستای طول و عرض جغرافیایی .

  پ-تکمیل فرم درخواست و اعلام مشخصات محدوده ترسیم شده بر روی نقشه ها در فرم مزبور .

  ج- تسلیم مدارک فوق به انضمام فتوکپی شناسنامه و یا رونوشت اساسنامه و اگهی ثبت آخرین تغییرات به دفتر سازمان .

  چ-دریافت یک برگ از نقشه های مهر و امضا شده به عنوان رسید ثبت در دفتر سازمان .

  ح-رسیدگی به درخواست متقاضی حداکثر ظرف مدت 7 روز .

  خ-در صورت بلامعارض بودن متقاضی ظرف مدت 4 ماه ، مدارک بندهای 8 تا 12 ذیل را باید به سازمان ارائه نماید .

  د- تکمیل و ارائه تعهد نامه مربوط به انجام عملیات اکتشاف با رعایت ضوابط .

  ر- معرفی مسئول فنی مورد تایید سازمان نظام مهندسی معدن استان جهت میله گذاری .

  ز- میله گذاری در محدوده اکتشافی به درخواست متقاضی توسط سازمان .

  س- پی گیری اخذ مجوزهای لازم از ارگانهای ذیربط بر حسب ضرورت .

  ش- تهیه طرح اکتشافی متناسب با ماده یا مواد معدنی موجود در محدوده بلامعارض .

  ن- بررسی طرح اکتشاف پیشنهادی و اقدام لازم جهت صدور پروانه اکتشاف.

  و- در صورت داشتن منع قانونی مدارک به متقاضی عودت داده میشود.

  ه- امور مربوط به متقاضیان خارجی پروانه اکتشاف در ستاد وزارت انجام میگردد .

  ی- ارسال فرم قرارداد مسئول فنی واجد شرایط که به تائید سازمان نظام مهندسی معدن نیز رسیده باشد جهت دوره اکتشاف .

   

 • شرایط ابطال جواز تاسیس چیست ؟

  در صورت درخواست متقاضی و یا اتمام اعتبار جواز تاسیس و عدم احراز شرایط جهت تمدید آن ، جواز تاسیس صادره خودبخود فاقد اعتباربوده و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و دفتر آمار و فناوری اطلاعات نسبت به ابطال و حذف آن اقدام می نماید و کلیه امتیازهای واگذار شده اعم از زمین ، تسهیلات و . . . مسترد می گردد .

No Cache
Generate time: 0.82202657063802
Query time: 0.24539216359456