X
فهرست فایل های فرمهای سازمانی اداره آموزش، پژوهش و فناوری
عنوان حجم فایل دریافت فایل
docx فرم انتخاب واحد نمونه فنی مهندسی سال99 ۲۲.۸۱ کیلوبایت دریافت فایل
docx فرم انتخاب واحد نمونه فنی مهندسی سال 97 ۲۷.۲ کیلوبایت دریافت فایل
doc فرم انتخاب واحد نمونه فنی مهندسی سال 96 ۲۴.۳۵ کیلوبایت دریافت فایل
حمایت از انجام پایان‌نامه‌های برتر مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ۰ بایت دریافت فایل
docx پرسشنامه و دستورالعمل نحوه انتخاب مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی نمونه سال 1398 ۱۷.۶ کیلوبایت دریافت فایل
پرسشنامه و دستورالعمل نحوه انتخاب بهترین محصول تحقیق و توسعه ۰ بایت دریافت فایل
پرسشنامه و دستورالعمل نحوه انتخاب مراکز تحقیق و توسعه نمونه واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی ۰ بایت دریافت فایل
پرسشنامه صدور مجوز صنایع با فناوریهای پیشرفته ۰ بایت دریافت فایل
فرم نیازسنجی، شرایط و فرایند اجرایی حمایت از انجام پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ۰ بایت دریافت فایل
فرم اطلاعات بنگاه اقتصادی متقاضی جذب عضو هیئت علمی در قالب طرح فرصت مطالعاتی داخل کشور ۰ بایت دریافت فایل
No Cache
Generate time: 1.0388472874959
Query time: 0.40544462203979