X
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰۸:۴۱ ۵
طبقه بندی : فراخوان طرح ها و خدمات
چچ
آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنف پارچه فروشان  شهرستان اصفهان

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنف پارچه فروشان شهرستان اصفهان

جهت مشاهده متن آگهی بر روی فایل زیر کلیک نمایید

اولویت: فوری
فایل پیوست