X
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰۸:۴۳ ۵
طبقه بندی : فراخوان طرح ها و خدمات
چچ
آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنف صافکاران ، نقاشان و رادیاتورسازان  شهرستان اصفهان

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنف صافکاران ، نقاشان و رادیاتورسازان شهرستان اصفهان

جهت مشاهده متن آگهی بر روی فایل زیر کلیک نمایید

اولویت: فوری
فایل پیوست