X
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰۸:۴۶ ۶
طبقه بندی : فراخوان طرح ها و خدمات
چچ
آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنف کبابی و بریانی  شهرستان اصفهان

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنف کبابی و بریانی شهرستان اصفهان

جهت مشاهده متن آ"هی بر روی فایل زیر کلیک نمایید

اولویت: فوری
فایل پیوست