X
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰۸:۴۷ ۵
طبقه بندی : فراخوان طرح ها و خدمات
چچ
آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنف کفاشان شهرستان اصفهان

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنف کفاشان شهرستان اصفهان

جهت مشاهده متن آگهی بر روی فایل زیر کلیک نمایید

اولویت: فوری
فایل پیوست